Adatvédelmi nyilatkozat

  1. Adatkezelés céljai:
Az adatkezelési célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően a Borealis Catalyst Group Kft. (székhely: 2030 Érd, Fűrészelő utca 8.; cégjegyzékszám: 13-09-096487; adószám: 12780046-2-13, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-128890/2017.) számára: 1.1 a katonamelinda.hu internetes oldalon saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét és telefonszámát kezelje és nyilvántartsa. 1.2 a Borealis Catalyst Group Kft. eseményeken, rendezvényeken saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét és telefonszámát kezelje és nyilvántartsa. Önnek hírleveleket, programajánlókat, érdekességeket, tájékoztató anyagokat küldjön, valamint a megadott elérhetőségen Önnel kapcsolatba léphessen. 1.3 üzletszerzési megkeresés során a kapcsolati űrlap, e-mail-es vagy telefonos kapcsolatfelvétel okán tudomására jutott adatok és információk kezelése és tárolása.
  1. Az adatkezelés időtartama, megszüntetés és leiratkozás
A nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait kizárólag a fenti célokra (1.1, 1.2 és 1.3)  visszavonásig vagy a szolgáltatás megszüntetéséig kezeljük és tarjuk nyilván, 10 évente az adatokat felülvizsgáljuk és szükség szerint töröljük. A feliratkozó bármikor, korlátozás és indok nélkül leiratkozhat a hírlevélről, az info@borealisconsulting.hu címre küldött e-mailben bármikor tájékoztatást kérhet, a kezelt adatairól, kezdeményezheti nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését, illetve indoklás nélkül kezdeményezheti az 1.3 bekezdés szerint az adatok törlését.
  1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat az 1. pontban leírtaktól eltérő célokra fel nem használja. A személyes adatokat a harmadik személynek kizárólag a felhasználó előzetes, írásos hozzájárulása esetén szolgáltathat ki. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá a fentiekhez, ezt az esemény megkezdése előtt írásban jeleznie kell részünkre. A felhasználó jogai megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a bíróságon érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
  1. Felhasználói jogok, biztonság és felülvizsgálat
A Borealis kiemelt figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét. A Borealis szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet kapcsolatba és oszthat meg velük az 1. pontban felmerülő adatok egy részét vagy egészét, kizárólag a Borealis részére történő munkavégzés okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja. A Borealis biztosítja és garantálja, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a 3. pontban részletezett jogszabályokat. A Borealis fenntartja azon jogát, hogy az adatkezelési nyilatkozatot természetesen, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett felülvizsgálja és szükség esetén egyoldalúan módosítsa.
  1. Borealis Catalyst Group Kft. ügyféllevelezése
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a katonamelinda.hu weboldal Kapcsolat űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
  1. A kezelt személyes adatok köre:
az 1.1 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám az 1.2 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám az 1.3 pontban meghatározott tevékenységek alapján: név, e-mail cím, telefonszám, üzleti lehetőség, illetve, ehhez kapcsolódó dokumentumok A katonamelinda.hu oldalon keresztül beérkező e-mail leveleket a rendszer az info@borealisconsulting.hu címre továbbítja, ahol az ügyfél kérdésének megfelelően megválaszolja, vagy a Borealis Catalyst Group Kft.-nél üzemelő eseménykezelés keretében Értékesítési aktába helyezi. A Borealis Catalyst Group Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből.
  1. Adatfeldolgozó:
Név: Borealis Catalyst Group Kft. Székhely: 2030 Érd, Fűrészelő utca 8. A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.